Aktuality

UZAVŘENÍ MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE

OD 1.3.2021 DO ODVOLÁNÍ

UZAVŘENA.

(nařízení vlády ČR)

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ NEVAŘÍ!

(děti jsou automaticky odhlášeny)

 

 

DĚTI DO BRUSLÍ

Kurz bruslení - informace

Rozpis termínů bruslení

Broušení bruslí

 

 


 

POZVÁNKA

Cesta do Betléma
 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ O VÁNOCÍCH

Přerušení provozu MŠ

 

 

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ OČÍ - úterý 10.11.2020

více v menu AKCE.ZIMNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

více v menu AKCE!

OD PONDĚLÍ 26.10.2020 BUDE MŠ FUNGOVAT

V BĚŽNÉM REŽIMU.

 

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA VSTŘÍCNOST

PŘI ŘEŠENÍ DOCHÁZKY DĚTÍ DO NAŠÍ MŠ.

VZHLEDEM KE SNÍŽENÉMU POČTU ZAMĚSTNANCŮ

BYL PROVOZ ŠKOLY PROJEDNÁN SE ZŘIZOVATELEM.

RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ MAJÍ MOŽNOST

VYZVEDNOUT SI MATERIÁLY K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ.

NOVÉ INFORMACE K OBNOVENÍ DOCHÁZKY DĚTÍ DO MŠ

ZVEŘEJNÍME OPĚT NA WEBU ŠKOLY VE ČTVRTEK 22.10.2020.

 

 

 

NAŠE MŠ SE OD 1.9.2020 ZAPOJILA DO PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI.

 

 

ŽÁDÁME RODIČE,

ABY ROUŠKY POUŽÍVALI V CELÉM AREÁLU ŠKOLY

(budova i zahrada).

 


 

ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Zrušení třídních schůzek

 

 

ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ NA TŘÍDÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

https://www.msjahudka.cz/www/msjahudka/fs/a-tridy-rgc.ods

https://www.msjahudka.cz/www/msjahudka/fs/b-tridy-dvere-rgc.ods

 

 

ÚPLATA 2020/2021

Výše úplaty za MŠ ve školním roce 2020/2021

 


 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020/2021
 

 

ZÁPIS DO MŠ 2020

ORGANIZACE ZÁPISU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA

OZNÁMENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - VZOR

OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI