Aktuálně

Návrat předškoláků do MŠ

Od 12.4.2021 mohou opět nastoupit do MŠ předškoláci.

Pokud rodič pracoje v IZS, mohou do MŠ docházet i děti mladší po telefonické domluvě.

Rodič musí doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Testování dětí bude probíhat v každém pavilonu v pondělí a ve čtvrtek, podrobnější postup je vyvěšen na vstupních dveřích v obou pavilonech.

Rodiče musí počítat s časovou rezervou 15 - 20 minut na testování.