JídelnaPlatby za stravu platné od 1.9.2019

děti 3 - 6 let                                                                       děti 7 - 10 let

 ranní přesnídávka            7,- Kč                                           7,-Kč

pitný režim                        4,- Kč                                           4,-Kč

oběd                               19,- Kč                                         20,-Kč

odpolední svačinka           6,- Kč                                           6,- Kč    

finanční norma              36,- Kč                                        37,- Kč                 Celodenní strava

za měsíc

23. prac. dnů                828,- Kč                                        851,- Kč

Strava bude dítěti poskytnuta na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky ke stravování. jakokoli změnu během školního roku je nutno nahlásit vedoucí stravovny.

Pokud dítě onemocní nebo bude nepřítomno v MŠ z jakýchkoliv jiných důvodů, musí jej rodiče odhlásit a pak opět přihlásit ze a do stravování vždy den předem  do 12.00 hodin u vedoucí stravování, popřípadě u vedoucí kuchařky a to buď přímo,

telefonicky na tel čísle 381213267  nebo E-mailem na adrese stravovna@msjahudka.cz nebo na www.strava.cz (aktivace u vedoucí ŠJ)

Nebude-li dítě včas a řádně odhlášeno ze stravování, bude částka za stravné v plné výši započítána včetně režií. 

Neodhlášený oběd si lze též vyzvednout do nádob k přepravě jídla určených přímo v stravovně v časovém rozmezí od 10.30. do 11.00. hodin


Úhrada stravy se provádí strháváním z vašich účtů na základě povoleného inkasa. Platba za stravu se strhává z vašich účtů vždy k 18.dni v měsíci. Je proto třeba, aby v tento den byla na vašem účtu vždy dostatečná částka na úhradu stravy!!