Email: belasci@msjahudka.cz / Telefon: 381 213 495
Bělásci
Výstava leteckých modelů
Pohádka
Na sněhu
divadlo
karneval
Ptáci v zimě
Podzim s draky
Pečení perníčků
Divadlo
Čerti v MŠ
Podzim
Pohádka
Náš první den