Úřední deska

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC DUBEN 2020

ŘEDITELKA ŠKOLY OSVOBOZUJE OD ÚPLATY (ŠKOLNÉ) VŠECHNY DĚTI.