Jídelna

Platby za stravu platné od 1.7.2020

  děti 3 - 6 let  děti 7 - 10 let
ranní přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
oběd 21,- Kč 22,- Kč
odpolední svačinka 6,- Kč 6,- Kč
     
Finanční norma /měsíc:     
Celodenní strava 38,- Kč 39,- Kč
23 prac. dnů 874,- Kč 897,- Kč


Strava bude dítěti poskytnuta na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky ke stravování. jakokoli změnu během školního roku je nutno nahlásit vedoucí stravovny.
Pokud dítě onemocní, nebo bude nepřítomno v MŠ z jakýchkoliv jiných důvodů, musí jej rodiče odhlásit a pak opět přihlásit ze a do stravování vždy den předem do 12.00 hodin u vedoucí stravování, popřípadě u vedoucí kuchařky a to buď

  • osobně
  • telefonicky na tel čísle 381213267
  • e-mailem na adrese stravovna@msjahudka.cz
  • nebo na www.strava.cz (aktivace u vedoucí stravovny)

Nebude-li dítě včas a řádně odhlášeno ze stravování, bude částka za stravné v plné výši započítána včetně režií: 
3-6 let = 69,-Kč/den
7 let = 70,-Kč/den

Neodhlášený oběd si lze též vyzvednout do nádob k přepravě jídla určených přímo v stravovně v časovém rozmezí od 10.30. do 11.00. hodin

Úhrada stravy se provádí strháváním z vašich účtů na základě povoleného inkasa. Platba za stravu se strhává z vašich účtů vždy k 18.dni v měsíci. Je proto třeba, aby v tento den byla na vašem účtu vždy dostatečná částka na úhradu stravy!!