Projekty MŠ

PROJEKT MINIŠKOLA (2023/2024)

Dne 15.11.2023 se ve třídě předškoláků (Lišáci) uskutečnil pilotní projekt MINIŠKOLA.
Projekt má ukázat různé možnosti a pomoci rodičům ve zdokonalování předškolních dovedností a vědomostí u svých dětí.
Práce probíhala formou hry vždy ve dvojicích - rodič a dítě. Všem pomáhaly p. učitelky.
Vzhledem k úspěšnému průběhu programu a kladných ohlasů od rodičů, budeme v tomto projektu pokračovat i v lednu.
Věříme, že ve spolupráci s rodiči se nám podaří děti připravit k zápisu do školy, který je čeká v příštím roce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20231115-162124.jpg 3136.4 Kb
20231115-162131.jpg 3436.1 Kb
20231115-162304.jpg 3013.6 Kb
20231115-162309.jpg 3060.3 Kb
20231115-162319.jpg 2999.7 Kb
20231115-162325.jpg 4150.8 Kb
20231115-162349.jpg 3611.3 Kb

MALOVANÉ KAMÍNKY - 700 let Bechyně (2023)

Děti z naší MŠ se zapojily do oslav 700 let města Bechyně.

Během celého kalendářního roku budou děti rozmisťovat malované kamínky 
po celém městě.

V červnu proběhne výstava výtvarných prací dětí s touto tématikou
v areálu MŠ s názvem Galerie na plotě.

Uvítáme i zpětnou vazbu: Kam docestovaly kamínky z Bechyně?
Děkujeme za fotografie, které můžete posílat:
reditelka@msjahudka.cz
starosta@mestobechyne.cz
reditel@kulturnidum.cz


OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI (9/2023 - 8/2025)

Projekt - poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Obědy pro jihočeské děti.
Spolufinancováno Evropskou unií.

OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI (9/2023 - 8/2025)


PROJEKT 72 HODIN (2022, 2023)

Deváťáci ze ZŠ Školní přiložili ruku k dílu a shrabali nám veškeré spadané listí na zahradě MŠ. Všichni pracovali s velkým nasazením a práce jim šla pěkně od ruky. Děkujeme.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
9-ab-pred-skolkou.jpg 302.8 Kb
hotovo.jpg 227.8 Kb
pri-praci.jpg 323.2 Kb
svacina.jpg 287.8 Kb
svacina2.jpg 291.6 Kb

DIGITALIZACE MŠ (2022)

Národní plán obnovy (NPO), vybavení digitálními učebními pomůckami za 122.400,- Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-letak.docx 182.2 Kb

SENIOŘI STAVÍ S DĚTMI (2021/2022)

Mateřská škola Jahůdka se v tomto školním roce 2021/2022 zapojila do projektu Senioři staví s dětmi. Jedná se o pilotní projekt Nadačního fondu Ninin sen ve spolupráci se společností Lego a Neziskovou organizací Mezi námi.
Cílem projektu je podporovat mezigenerační propojenost, aktivizaci a rozšiřovat myšlenku "učení hrou".

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
received-1050608759149424.jpeg 184.9 Kb
received-2404921066315511.jpeg 288.5 Kb
received-317214500625441.jpeg 154.8 Kb
received-342693118027473.jpeg 244.2 Kb
received-368096878758868.jpeg 159 Kb
received-416479873823707.jpeg 179.6 Kb
received-420395966629986.jpeg 140.4 Kb
received-560674435640014.jpeg 207.5 Kb

PROJEKT MEZI NÁMI, o.p.s. (od 9/2015)

Jde o projekt, který podporuje setkávání lidí všech generací.
Jedná se o aktivitu, ve které se jednou za měsíc setkávají děti z naší MŠ a senioři z DpS Bechyně.
Chceme vytvořit příjemné a tvůrčí prostředí pro pozitivní lidský vztah mezi nejmladší a nejstarší generací,
kdy senioři mohou předávat dětem své zkušenosti a při tom všem dění se budou děti učit úctě a respektu
ke starým lidem a stáří naprosto nenásilnou a přirozenou formou. A na oplátku senioři budou těžit ze setkání
s dětmi energii a radost ze života, znovu si upevní pocit užitečnosti a důležitosti.
V roce 2017 byla naší MŠ propůjčena značka MEZIGENERAČNĚ


NOVÉ HERNÍ PRVKY NA ZAHRADĚ MŠ (9/2021)

Horolezecká stěna do svahu a skluzavka, sponzorský dar Panství Bechyně 20.000,- Kč.

Nové herní prvky na zahradě MŠ (9/2021)Nové herní prvky na zahradě MŠ (9/2021)


SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI (od 2021)

Ve spolupráci s PPP Tábor.


CIZINCI V MŠ (1/2021 - 8/2021)

Podpora vzdělávání cizinců, MŠMT, 14.080,- Kč.


LOGOPEDICKÝ SCREENING (od 2020)

Ve spolupráci s Mgr. Pavlou Blahovou.


ŠABLONY PRO MŠ ll. - ICT PRO JAHŮDKU (9/2019 - 4/2020)

Šablony pro MŠ ll. - financováno OP VVV, EU, částka 155.800,- Kč.
Projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT (tablety s nabíjecím boxem, interaktivní koberec a projektor, integrovaný počítač, projekční podložka).

ICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT pro MŠ - TabletyICT PRO JAHŮDKU

 

ICT PRO JAHŮDKUICT PRO JAHŮDKUICT PRO JAHŮDKU


PROJEKT DĚTI DO BRUSLÍ (od 1/2016)

Projekt výuky bruslení dětí z MŠ a ZŠ podporovaný MŠMT.


BEZPEČNÁ ZAHRADA (2014)

Dotace na vybavení zahrady MŠ herními a sportovními prvky, ČEZ, 166.800,- Kč.


DOPRAVNÍ VÝCHOVA (od 2014)

Projekt Dopravní výchovy je součástí našeho ŠVP. Akce pro děti - výtvarné dopravní soutěže, návštěvy dopravního hřiště v Táboře, metodické materiály pro vzdělávání DV.


UKLIĎME ČESKO (od 2013)

Zapojujeme se každým rokem do podzimního a jarního úklidu naší velké zahrady.


FOND SIDUS (od 2007)

Sbírka na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.


GALERIE NA PLOTĚ (od 2003)

Výstava prací našich dětí na plotě kolem MŠ.


Výstava PODZIMNÍČKŮ (od 2003)

Každoroční výstava výrobků rodičů s dětmi.

Výstava PodzimníčkůVýstava PodzimníčkůVýstava Podzimníčků


VRBOVÁ CHÝŠE (2020)

Zahrada u pavilonu B.

VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE VRBOVÁ CHÝŠE


DĚTI DO BRUSLÍ (od 1/2016)

Tento projekt kurzu bruslení organizuje Děti do bruslí, z.s., podpora MŠMT, je součástí ŠVP naší školy, takže dopravu a pronájem zimního stadionu hradíme z prostředků školy.

Děti do bruslíDěti do bruslíDěti do bruslíDěti do bruslíDěti do bruslíDěti do bruslíDěti do bruslí

DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)

DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)

DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)

 

DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)DĚTI DO BRUSLÍ (LEDEN - BŘEZEN 2020)

 


HMYZÍ HOTEL (2020)

Prvek environmentální výchovy na zahradě MŠ

 

 

 


MEZI NÁMI o.p.s. (od 2015)

Projekt zaměřený na společné akce dětí z MŠ a seniorů z DpS Bechyně.

BŘEZEN 2020

PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...

ÚNOR 2020

PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...

 

LEDEN 2020

PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...

 

PROSINEC 2019

PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...

 

LISTOPAD 2019

 PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...PROJEKT MEZI NÁMI 2019/2020...

 

ŘÍJEN 2019                   

PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...PROJEKT MEZI NÁMI...

 

ZÁŘÍ 2019                       

 Mezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - záříMezi námi - září

 

 

 


MŠ JAHŮDKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT ZNAČKU MEZIGENERAČNĚ (2017)

MŠ se v roce 2015 zapojila do projektu Mezi námi, o.p.s.
V projektu je naše MŠ Jahůdka zapojena jako jediná v Jihočeském kraji!
Díky tomuto programu se potkávají a sbližují dvě generace - děti z naší MŠ a senioři
z Domova pro seniory Bechyně.
3.10.2017 byla značka Mezigeneračně předána ředitelce MŠ Daně Turečkové a ředitelce DpS Mgr. Aleně Sakařové.
Jejímu předání byl přítomen i p. starosta Ing. Pavel Houdek.


MŠ JAHŮDKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT ZNAČKU MEZIGENERAČNĚMŠ JAHŮDKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT ZNAČKU MEZIGENERAČNĚMŠ JAHŮDKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT ZNAČKU MEZIGENERAČNĚ

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
znacka-mezigeneracne.pdf 133.1 Kb

OD STROMU KE STROMU (2020)

Na zahradě naší MŠ byla vytvořena naučná stezka Od stromu ke stromu, kde mají děti možnost poznávat stromy v každém ročním období.

NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU (duben 2011)

 

 


PROMĚNA HOUSENKY V MOTÝLA (2020)

Projekt pozorování vývoje housenky v motýla.

Proměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýlaProměna housenky v motýla

 

 


STROMOVNÍK (2020)

Poznáváme strukturu stromů.

Stromovník - poznáváme stromyStromovník - poznáváme stromyStromovník - poznáváme stromy

 

 


Šablony pro MŠ l. (1/2017 - 1/2019)

Projekt OP VVV, financovány herní prvky na zahradu MŠ, stavebnice a hračky pro děti, semináře pro učitelky, 468.000,- Kč.

MŠ JAHŮDKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU OP VVV - ŠABLONY PRO MŠ I.

 

OP VVVOP VVVOP VVV

 

 


Program MRKVIČKA (od 2010)

Celostátní program Mateřských škol, které se zabývají ekologickou, environmentální výchovou.
Program je součástí ŠVP naší školy.