Projekty MŠ
Projekt 72 hodin

Deváťáci ze ZŠ Školní přiložili ruku k dílu a shrabali nám veškeré spadané listí na zahradě MŠ. Všichni pracovali s velkým nasazením a práce jim šla pěkně od ruky. Děkujeme.


SENIOŘI STAVÍ S DĚTMI

Mateřská škola Jahůdka se v tomto školním roce 2021/2022 zapojila do projektu Senioři staví s dětmi. Jedná se o pilotní projekt Nadačního fondu Ninin sen ve spolupráci se společností Lego a Neziskovou organizací Mezi námi.
Cílem projektu je podporovat mezigenerační propojenost, aktivizaci a rozšiřovat myšlenku "učení hrou".


HMYZÍ HOTEL

- nový prvek environmentální výchovy na zahradě MŠ


ICT PRO JAHŮDKU (9/2019) - ŠABLONY PRO MŠ II.

Projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT (tablety s nabíjecím boxem, interaktivní koberec a projektor, integrovaný počítač, projekční podložka).


MŠ JAHŮDKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT ZNAČKU MEZIGENERAČNĚ (2017)

MŠ se v roce 2015 zapojila do projektu Mezi námi, o.p.s.
V projektu je naše MŠ Jahůdka zapojena jako jediná v Jihočeském kraji!
Díky tomuto programu se potkávají a sbližují dvě generace - děti z naší MŠ a senioři
z Domova pro seniory Bechyně.
3.10.2017 byla značka Mezigeneračně předána ředitelce MŠ Daně Turečkové a ředitelce DpS Mgr. Aleně Sakařové.
Jejímu předání byl přítomen i p. starosta Ing. Pavel Houdek.NAUČNÁ STEZKA OD STROMU KE STROMU

Na zahradě naší MŠ byla vytvořena naučná stezka Od stromu ke stromu, kde mají děti možnost poznávat stromy v každém ročním období.


OP VVV
Mrkvička